Επίδοση Ελέγχων

Παρακαλούνται οι κηδεμόνες των μαθητών του 13ου ΓΕ.Λ. Αθηνών να προσέλθουν την Παρασκευή 10-02-2017 και ώρα 13:00 στο σχολείο για την επίδοση των ελέγχων Α΄ τετραμήνου. 
Η επίδοση των ελέγχων θα  γίνεται μόνο στους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών αφού προηγουμένως υπογράψουν στην καρτέλα κάθε μαθητή και  γίνει έλεγχος των στοιχείων επικοινωνίας.